+46 40 - 42 20 00          tfab@frick.se

Produkter

Buffert och sorteringsutrustning

Homag Sorting and Collating Systems

Returtransporter

Homag Automation

Förpackningsutrustning

Homag Automation

LP Maskin

Monteringsutrustning

Homag Automation

Homag Assembly

Pressar

Bürkle

Joos

3D foliering

Bürkle

Borr beslagmaskiner

Homag Assembly

Borr tappislagningsmaskiner

Homag CNC Technology

Genommatning borrmaskiner

Homag Drilling- and Insterting

SMM

Sågutrustning

Homag Cutting

Paul

Våra leverantörer

 • Thomas Frick AB

  Post - Box 113, 235 22 Vellinge
  Besök - Spikgatan 5, 235 32 Vellinge
  > Karta
 • Besök vårt showroom

  Framtidsvägen 1
  571 35 Nässjö
  > Karta
 • Kontakta oss

  Telefon +46 40 - 42 20 00
  E-post tfab@frick.se
 • Design av Intendit Webbyrå