NYA SAMARBETEN PÅ DET NYA ÅRET!

Thomas Frick AB har på det nya året börjat nya samarbetenmed två italienska maskintillverkare GREDA och VITAP. Bådaföretagen är unika inom sina områden. Dessa samarbeten ger oss ytterligaremöjligheter att erbjuda alla våra kunder lösningar som kompletterar HOMAG’sredan stora utbud.

Fler nyheter